Sakrament Małżeństwa

Parafia Rzymskokatolicka pw Świętego Dominika
ul. Głowackiego 11 48-300 Nysa konto ING 11 1050 1490 1000 0022 5235 4226

77 40-93-155
nysadominik@opw.pl

Parę praktycznych uwag dla przygotowujących się do ślubu, i nie tylko/
„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.”
(Katechizm Kościoła Katolickiego)

Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, zatwierdzone podczas 322 Zebrania Plenarnego KEP (Konferencji Episkopatu Polski) w Warszawie (1.05.2003) dzieli przygotowanie do sakramentu na 3 etapy:
a) przygotowanie dalsze
b) przygotowanie bliższe
c) przygotowanie bezpośrednie.
Pierwsze dwa rodzaje przygotowania dotyczą indywidualnego rozwoju osób – chrześcijan, nie stanowiących jeszcze konkretnej pary małżeńskiej. Chodzi tu o formację katechetyczną w rodzinie, przy parafii i w szkole oraz o osobistą troskę o jak najlepsze poznanie istoty instytucji małżeństwa, jako Kościoła domowego. Służyć temu może np.: przynależność do jakiegoś ruchu kościelnego czy grupy przyparafialnej, uczestniczenie w rekolekcjach i lektura publikacji katolickich poruszających te tematy, itp.
Przygotowanie bezpośrednie to konkretne kroki pary narzeczonych, którzy podjęli decyzję zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.
Przygotowanie bezpośrednie
1) Kandydaci do małżeństwa winni jak najwcześniej postarać się o uczestniczenie w kursie przedmałżeńskim. Mogą to uczynić i wtedy gdy jeszcze nie wybrali daty ślubu i nawet jeśli ich decyzja jeszcze nie jest taka na 100%. W praktyce może to oznaczać możliwość uczestniczenia w kursie nawet kilkanaście miesięcy czy 2-3 lata przed ślubem. Zachęca się do jak najwcześniejszego skontaktowania się z duszpasterzami parafii w celu otrzymania wskazówek, sugestii dotyczących odpowiednich lektur i tekstów pozwalających pogłębić tematykę małżeństwa katolickiego i rodziny. Temu celowi służą też spotkania w Katolickiej Poradni Rodzinnej, które odbywają się przy parafii w połączeniu z kursem przedmałżeńskim.
2) Warto podtrzymać zwyczaj oficjalnych zaręczyn.
3) Warto jak najprędzej poinformować o. proboszcza o planowanej dacie ślubu.
Na kilka miesięcy przed ślubem (najpóźniej trzy miesiące) narzeczeni winni się umówić z o. proboszczem na spisanie tzw. Protokołu Przedmałżeńskiego. Na tym spotkaniu należy przedłożyć następujące dokumenty:
a. Dowody osobiste
b. Świadectwa chrztu św. (nie starsze jak 3 miesiące)
c. Świadectwa bierzmowania (o ile brakuje takiej adnotacji na świadectwie chrztu)
d. Świadectwo ukończenia katechezy (religii w szkole)
e. Dokument stwierdzający ukończenie kursu przedmałżeńskiego
f. Zaświadczenie o odbyciu spotkań w Katolickiej Poradni Rodzinnej
g. O ile „narzeczeni” są już po związku cywilnym – dokument z Urzędu Stanu Cywilnego (USC) o zawarciu małżeństwa cywilnego
h. W przypadku, gdy narzeczeni nie należą do naszej parafii winni przedstawić pisemną zgodę na przeprowadzenie rozmów kanonicznych i celebrację sakramentu małżeństwa, wystawioną przez ks. proboszcza parafii narzeczonej
4) O ile związek będzie zawarty jako konkordatowy (tzn. z konsekwencjami prawa cywilnego) należy dostarczyć na trzy miesiące przed ślubem odpowiedni dokument (w 3 egzemplarzach) z USC, stwierdzający brak przeszkód z prawa cywilnego.
5) Od duszpasterza (o. proboszcza) będzie zależała liczba i częstotliwość spotkań przygotowujących bezpośrednio do celebracji Sakramentu Małżeństwa.