SAKRAMENTY

Parafia Rzymskokatolicka pw Świętego Dominika
ul. Głowackiego 11 48-300 Nysa konto ING 11 1050 1490 1000 0022 5235 4226

77 40-93-155
nysadominik@opw.pl

7 maja 2023 r I Komunia św.

14.05.2023 r. Rocznica I Komunii św

12.05.2024  I Komunia św

Słowo do rodziców

Wspólna rodzinna modlitwa z podziękowaniem Bogu jest bardzo ważna dla rozwoju wiary dzieci. Wiadomo, że wygodniej jest pomodlić się samemu, każdy w swoim czasie, we własnym pokoju. Ale uczynienie tego razem to jednak coś zupełnie innego. Nieraz wspólna modlitwa stanowi świetną okazję, żeby usłyszeć, czym naprawdę żyją nasze dzieci, mąż, żona. O co proszą Pana Boga? Może to być również dobra okazja do pojednania się, wybaczenia sobie jakichś krzywd, kłótni.
Mamy skłonność do narzekania na własny los. Narzekamy na ten świat, na życie, jakie nam dał Bóg – tak jakby dobry Bóg mógł dawać złe rzeczy! Jakbyśmy czasem wątpili w Jego dobroć, w Jego miłość. Tymczasem Jezus uczy nas, że możemy w ten świat wchodzić bez lęku, nawet jeśli wydaje się nam groźny. Świat jest miejscem, w którym przez ufność doświadczamy wszechmocy i troski Pana Boga. On stworzył świat i widział, że jest dobry. A więc świat ma być przestrzenią, w której będziemy żyli w pokoju Chrystusa, ciesząc się Jego błogosławieństwem.

Chrzest – najpełniejsze zjednoczenie z Chrystusem w Kościele


Co się komu należy, czyli prawo kościelne o sakramentach świętych.ks. Wiesław Wenz
W tradycji katolickiej chrzest zajmuje szczególne miejsce nie tylko z tej racji, że jest udzielany na wyraźne polecenie Jezusa Chrystusa: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28,19) ale dlatego, że jest pierwszym sakramentem, najpełniej wprowadzającym do wspólnoty Kościoła i uzdalniającym do przyjmowania innych sakramentów.

ks. Jan Miazek
Jak uczestniczyć w modlitwie eucharystycznej?*
Pytamy zatem, jak uczestniczyć w modlitwie eucharystycznej, a wiedząc, że nie ma jednej prostej odpowiedzi, chcemy podać pewne wyjaśnienia i wskazania, które mogą stać się pomocą w tej nieustannej pracy duchowej.

"Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego"   

(Dz 8, 14-17).
 

O znaczeniu sakramentu pokuty dla życia chrześcijańskiego mówił dziś papież Franciszek podczas audiencji ogólnej w dniu 14 lutego 2015 r


HENRYK PRZONDZIONO /GNPapież Franciszek
Oto tekst papieskiej katechezy w tłumaczeniu na język polski:
Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry,
Przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, chrzest, Eucharystię i bierzmowanie człowiek otrzymuje nowe życie w Chrystusie. Ale, wszyscy o tym wiemy życie to nosimy „w naczyniach glinianych” (2 Kor 4,7), nadal podlegamy pokusie, cierpieniu i śmierci i z powodu grzechu możemy nawet utracić nowe życie.