Nauczanie pasterzy diecezji opolskiej

Parafia Rzymskokatolicka pw Świętego Dominika
....... ul. Głowackiego 11 48-300 Nysa konto ING.11 1050 1490 1000 0022 5235 4226

77 40-93-155
nysadominik@opw.pl

Niech tym bardziej aktualne i zobowiązujące nas będą słowa Chrystusa Pana: „Proście Pana żniwa, żeby posłał robotników na żniwo swoje” (Mt 9, 38). Wszyscy jesteśmy za powołania odpowiedzialni i wszyscy możemy przyczynić się do ich wzrostu. Usilnie wzywam wszystkie wierzące rodziny, aby zastanowiły się nad misją, którą otrzymały od Boga celem wychowania dzieci do wiary i życia chrześcijańskiego, a także do pójścia za powołaniem”. Wzywam ponadto naszą szlachetną młodzież do odważnej i radosnej odpowiedzi na głos Chrystusa. Waszej pozytywnej odpowiedzi i gorliwej posługi potrzebuje tak bardzo Kościół powszechny jak i nasz Kościół lokalny – opolski.                                                         abp Alfons Nossol